ANBI

De Stichting Vroege Vogels is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder treft u de gegevens aan die Algemeen Nut Beogende Instellingen wettelijk verplicht zijn openbaar te maken.

 

ANBI Gegevens Stichting Vroege Vogels

Beleidsplan Stichting Vroege Vogels

Activiteitenoverzicht 2016

Balans 2015

Staat van baten en lasten 2015

Balans 2014

Staat van baten en lasten 2014

Foto’s en tekst mogen slechts worden gebruikt met schriftelijke toestemming van de auteurs. Copyright foto’s ©2009: Stichting “Vroege Vogels”.